Utleie


Regler 

NB Fra 01.01.2023 er det ikke tillatt å kastematavfall eller plast i bosspannet.
      Denne typen avfall må leietaker selv fjerne.
      Brudd på de nye reglene kan resultere i at spannet fjernes slik at leietaker
      selv må fjerne alt bosset.


Huset kan kun leies ut til medlemmer i Flaktveit Aktivitetshus SA

Dette inkluderer alle beboerne i Einebergleiet og Flaktveitleitet sameier samt Flaktveitrinden Samvirke. 

I tillegg gjelder det enkeltbeboere i Bykleiva sameie som betaler egen regning for medlemsskapet. Les alle regler her


Når leien er betalt er det å anse som at leiereglene er lest og akseptert.


Priser 


  • Helg - fredag til søndag                                                                             1800 kr
  • Barneselskap                                                                                                 400 kr
  • Ungdomsselskap (16-17 år) -Voksne/Foresatte må være tilstede        500 kr
  • Salgsvirksomhet                                                                                          1000 kr
  • Møter                                                                                                              600 kr


All "dagsleie" forutsetter at huset er klart til neste leietaker seinest kl 12. påfølgende dag. Fra fylte 18 regnes man som voksen.


Registrert medlem må alltid står som leietaker og vil være ansvarlig i alle sammenhenger overfor utleier


Fyll ut skjema under om du ønsker å leie huset.